Vzor licence k použití produktů Šablony.com

1) DŮLEŽITÉ INFORMACE

Přečtěte si pečlivě následující podmínky. Váš nákup nebo užívání našich produktů znamená, že jste si tuto Licenci přečetli, souhlasíte s ní, nebudete ji porušovat a budete se jí bezvýhradně řídit.

Poskytovatelem Licence a zároveň provozovatelem internetového obchodu, webových stránek www.sablony.com (dále jen „Portál“), je firma Golden Voyage s.r.o. Sídlem Hausmannova 3004/12 Praha, IČ: 27648443 DIČ CZ27648443 (dále jen „Provozovatel“).

Zákazníkem, odběratelem této Licence se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a nebo nezaregistruje a stránky Provozovatele využívá, nahrává a nebo stahuje z nich obsah apod (dále jen „Zákazník“).

 

2) LICENCE

Provozovatel Vám poskytuje dva typy Licencí k použití webových šablon a veškerých dalších produktů prodávaných na stránkách Portálu (dále jen "Produkty"). Tyto Produkty jsou majetkem nezávislých poskytovatelů. Zakoupením Produktu na stránkách Portálu souhlasíte s bezvýhradním používáním tohoto produktu dle těchto podmínek (dále jen "Licence"), vydaných naší společností.

Dva typy Licencí jsou následující:

a) Jednorázová licence - neexkluzivní nákup

Zakoupením Produktu za neexkluzivní cenu, je Vám poskytnuta jednorázová Licence, která Vám umožní používat každý jednotlivý výrobek na jedněch (jediných) webových stránkách, patřících buď Vám, nebo Vašemu klientovi. Pokud chcete použít stejný Produkt na jiných webových stránkách, pro jiný projekt, nebo pro jiného zákazníka (firmu), musíte zakoupit stejný Produkt znovu.

Toto omezení se nevztahuje na produkty z kategorií Logo, Logotyp, Firemní identita. Tyto produkty lze použít na více webových stránkách i mimo web, pouze však pro 1 společnost.

b) Odkoupení licence - exkluzivní nákup

Zakoupením Produktu za exkluzivní cenu a vystavením Exkluzivní licence, je Vám zaručeno, že jste poslední osobou, která tento Produkt zakoupila. Po zakoupení Produktu za exkluzivní cenu, je šablona trvale odstraněna z prodeje na www.sablony.com i jeho dodavatelů a už nikdy nebude k dispozici dalším zákazníkům. Exkluzivní nákup nezaručuje, že již byl Produkt dříve zakoupen jinou osobou.

Zakoupení Produktu za exkluzivní cenu Vám umožňuje použít Produkt na neomezeně projektů s podmínkou, že Produkt musí být upraven, aby byl každý projekt evidentně odlišitelný.

Je zakázáno odkoupit Produkt za exkluzivní cenu a dále tento Produkt prodávat.

3) OBRÁZKY, ILUSTRACE, FONTY

Všechny snímky, clipart, fonty a video videonahrávky používané v Produktech jsou royalty-free a jsou nedílnou součástí našich Produktů. Zakoupením jednorázové licence (neexkluzivní nákup) umožňuje Zákazníkovi používat obrázky, ilustrace, kliparty, fonty a video záznamy pouze jako součást webové stránky, vytvořené pomocí Produktu. Obsažené obrázky, ilustrace, fonty a video nahrávky můžete využít pouze k vytvoření jednoho projektu Jakýkoliv druh samostatného užívání nebo distribuce prvků Produktu je přísně zakázáno.

Některé z šablon, které jsou animované technologií Flash, mohou obsahovat efekty vytvořené s následujícím softwarem: Adobe After Effects, 3DMax. Pokud chcete tuto skutečnost ověřit, prosíme obracejte na naši podporu.

Upozorňujeme, že pro editaci těchto efektů, budete potřebovat správný software a znalosti k jeho používání.

4) ZMĚNY, COPYRIGHT

Jste oprávněni provést potřebné úpravy zakoupených Produktů, aby se vyhovovaly Vašim účelům v souladu s typem licence, kterou zakoupíte.

Zákazník není povinen uvádět Copyright u použití Produktu.

U jakéhokoliv použití Produktu je však zakázáno uvádět informaci, že Zákazník nebo jiná třetí osoba je autorem zakoupené grafiky, kterým je právě tento Produkt. Například (ale nejen) informaci pod čarou „Designed by Company name“. Povoleno je uvedení informace „Customized by Company name“, nebo „Modified by Company name“, nebo jiného slovního spojení, které neuvádí, že jste autorem.

5) NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ

Pokud jste neobdrželi Exkluzivní licenci (Licenci po provedení exkluzivního nákupu), nesmíte žádný z našich Produktů, změněných i nezměněných umístit na disketu, CD, na webové stránky ke stažení, nebo na jiné médium. Zároveň nesmíte nabízet žádný z Produktů k dalšímu prodeji nebo distribuci bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

6) PŘEVODITELNOST

Je zakázáno jakýkoliv z Produktů sublicencovat, tedy postoupit nebo převést Licenci na jakýkoliv subjekt bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

7) NAVRÁCENÍ

Vzhledem k tomu, že prodáváme nehmotné zboží, nenavracíme zaplacenou částku zpět poté, co je Produkt dodán Zákazníkovi, vyjma případu reklamace, který je popsaný v Obchodních podmínkách Provozovatele, které jsou volně dostupné na Portálu.

Ujistěte se, že jste si pečlivě přečetli veškeré informace o Produktu, především informace uvedené na Portálu v detailu Produktu, jako jsou: „Dostupný formát“, „Software pro úpravu“.

V případě, že je z důvodu reklamace nebo jakéhokoliv jiného důvodu uznáno navrácení částky za Produkt Zákazníkovi, je částka vyplacena zpět až poté, co Provozovatel obrdží od Zákazníka vlastnoručně podepsané Zřeknutí se práv – Copyrightu. Toto je nutná podmínka.

8) VLASTNICTVÍ

Zákazník nemá jakýkoliv nárok ani právo duševního vlastnictví nebo výhradního vlastnictví na některý z našich Produktů, ať už pozměněný, nebo nepozměněný. Veškeré Produkty jsou majetkem nezávislých poskytovatelů. Naše produkty jsou poskytovány "tak jak jsou", bez záruky jakéhokoliv druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané. V žádném případě není Provozovatel, nebo jeho zástupci zodpovědni za žádné škody, včetně, ale ne pouze, přímé, nepřímé, zvláštní, trestní, náhodné nebo následné, nebo jakékoliv jiné škody vyplývající z použití nebo nemožnosti použití našich Produktů.

9) INSTALACE

Požadujete-li zprovoznění některého z našich produktů, které vyžadují instalaci (osCommerce šablony, Zen Cart šablony, Joomla šablony, atd.). Samotná instalace, zprovoznění, nebo jakákoliv pomoc či rada při instalaci a taktéž jakékoliv úpravy Produktu jsou placenou službou, která není zahrnuta v ceně Produktu.