Webové šablony

Flash šablony

Firemní identity

červená
oranžová
žlutá
zelená
azurová
modrá
růžová
fialová
hnědá
šedá
bílá
černá

Smlouva, Obchodní podmínky - Šablony.com

V této smlouvě, obchodních podmínkách jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním internetového obchodu Šablony.com. Přečtěte si je pečlivě. Zaškrtnutím rámečku u potvrzení objednávky nebo registrace uznáváte tuto smlouvu a obchodní podmínky a vyjadřujete s nimi svůj plný souhlas.

1. Smluvní strany

Provozovatelem internetového obchodu, těchto webových stránek www.sablony.com (dále jen „Portál“) je firma Wallstreat s.r.o. Sídlem Francouzská 593/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 25128990 (dále jen „Provozovatel“).

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a nebo nezaregistruje a stránky Provozovatele využívá, nahrává a nebo stahuje z nich obsah apod (dále jen „Zákazník“).

 

2. Podmínky uzavření smlouvy

Přístupem na webové stránky Provozovatele, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů berete na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasíte s nimi a budete vázáni touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupujete při využívání těchto stránek. Nákupem obsahu z košíku na webových stránkách a v internetovém obchodě Provozovatele Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu webových šablon a jiných produktů na webových stránkach Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali.

Používání webových stránek Provozovatele, stejně jako zaregistrování se a vytvoření účtu, je podmíněno dosažením 18 let věku. Dětem a jedincům mladším 18 let je dovoleno používat tyto stránky pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Užíváním těchto webových stránek bez dohledu nebo registrací stvrzujete, že je vám nejméně 18 let a máte plnou právní odpovědnost.

Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky Provozovatele bez registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Zákazník uzavřením této smlouvy získává svůj unikátní přístup (tedy login a heslo) do administračního rozhraní, odkud spravuje: veškeré kontaktní údaje, edituje vstupní heslo, sleduje historii vlastních objednávek a má přístup k vlastním zálohovým fakturám i vystaveným fakturám za objednané služby a produkty. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů (přístupové heslo) měnit dle svého uvážení. V případě stahování fotografií účet zákazníka, s či bez vědomí zákazníka, je zákazník plně zodpovědný za platby za stahované šablony. Včetně jakéhokoli neautorizovaného použití všech šablon a materiálů takto stažených.

Provozovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžene garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

3. Obsah

Provozovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžene garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

4. Ochrana osobních údajů

Provozovatel si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním což považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Ochranu dat našich zákazník je pro nás prioritou.

Provozovatel při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje a nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Provozovatel si však vyhrazuje právo vyšetřovat stížnosti nebo porušení této Smlouvy a přijmout veškerá opatření, která bude pro tento účel považovat za vhodná. Včetně (ale nejen) hlášení podezření na protiprávní činnost donucovacím orgánům, včetně poskytutí informací udaných při registraci Zákazníka, včetně e-mailové adresy, zaslaných materiálu, IP adresy a další.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webu Provozovatele využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním webu Provozovatele souhlasíte s používáním těchto cookie souborů.

5. Objednávání Produktů

Zákazník může prostřednictvím nákupního košíku objednávat produkty z Portálu. Pokud zákazník vkládá položky do nákupního košíku a je při tom přihlášen, nákupní košík zůstává uložen i po odhlášení a načte se znovu při následujícím přihlášení. Po závazném objednání produktů a následném zaplacení (doručení platby na účet Provozovatele) jsou objednané šablony připraveny Zákazníkovi ke stažení do 24 hodin. Odkazy na stažení šablon obdrží Zákazník na emailovou adresu, uvedenou v osobním účtu Zákazníka.

Jelikož Provozovatel není exkluzivním prodejcem Produktů, může velmi vzácně dojít k případu, kdy je Vámi zakoupený Produkt (ať už exkluzivně nebo neexkluzivně) ještě před zakoupením od dodavatele Portálu objednán cizí osobou exkluzivně a není již proto Provozovateli k dispozici. Stejně tak může dojít k případu, kdy autor Produktu stáhne svůj produkt z Prodeje. V takových případech je Zákazníkovi navrácena plná cena, kterou za Produkt zaplatil.

Změna způsobů objednávání Produktů je vyhrazena.

6. Stahování zakoupených šablon

Objednané šablony jsou zákazníkovi k dispozici na URL adresách, které byly odeslány na emailovou adresu Zákazníka. Tyto adresy a odkazy ke stažení zakoupených Produktů jsou aktivní tři celé dny, tedy 3 x 24 hodin od nejbližší následující půlnoci po aktivaci objednávky. Po uplynutí této doby se odkazy stávají neaktivními a Zákazník již nemá možnost šablony stahovat. Pokud Zákazník nestihne do této doby šablony stáhnout, nemá již žádný nárok na náhradu ani vrácení zaplacené částky. Výjimkou je případ, kdy jsou odeslané odkazy pro stažení šablon nefunkční a Zákazník o této skutečnosti informuje telefonicky, či e-mailem Provozovatele. V takovém případě je Provozovatel povinen doručit šablony Zákazníkovi alternativním způsobem na základě žádosti zákazníka.

7. Ceny Produktů

Ceny každého Produktu jsou časově proměnné, (nejen) v závislosti na aktuálním měnovém kurzu. Proto se může stát, že se ceny Produktů i v uloženém nákupním košíku od posledního přihlášení Zákazníka změní. Při závazném objednání Produktu (tedy v momentě kliknutí na tlačítko "Objednat" a odsouhlasení obchodních podmínek) je zaznamenána aktuální cena jednotlivých šablon. Tato cena je směrodatná.

Výjimkou může být situace, kdy dojde mezi objednáním Produktu a zaplacením dané objednávky Zákazníkem k výraznému pohybu kurzu, nebo je dodavatelem změněna cena Produktu. V takovém případě je Zákazník Provozovatelem kontaktován, a v případě, že Zákazník nesouhlasí se zakoupením objednaného Produktu za novou cenu, je Zákazníkovi navrácena plná cena, kterou za Produkt zaplatil.

8. Licence jednotlivých Produktů

Zákazník bere na vědomí, že Produkty a další obsah stažený na webových stránkách provozovatele podléhá licenčním ujednáním a tímto stvrzuje, že bude tato licenční ujednání plně respektovat.

Licenční ujednání ke každému zakoupenému Produktu si může Zákazník ve formátu .pdf stáhnout po přihlášení ke svému osobnímu účtu na webových stránkách Provozovatele v detailu příslušné objednávky. Zákazník se objednáním Produktu zavazuje toto Licenční ujednání dodržovat. V případě porušení jsou následky popsány právě v každém Licenčním ujednání.

Před objednáním jednotlivých šablon má Zákazník možnost Licenční ujednání shlédnout na adrese:

Vzor licenčního ujednání

9. Dokumentace a instalace

Dokumentace a návod na instalaci je u šablon pro CMS systémy součástí zakoupené šablony. Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní autorské dílo vyrobené pro zákazníky z celého světa, je tento návod v anglickém jazyce. Vzhledem k ceně šablony není možné každý návod překládat do českého jazyka. Instalace šablony je pro šablony určené k nasazení na CMS systémy popsána v přiloženém anglickém návodu. K úpravě šablony je třeba alespoň základních znalostí systému nebo programování v závislosti jaký typ šablony si kupujete. Některé šablony nepodporují češtinu a je potřeba jí nastavit. Nastavení češtiny lze provést u všech šablon. Šablony jsou grafická řešení pro Váš web nebo E-shop a pro jejich správný chod je potřeba je na redakční systém nainstalovat, případně funkce doprogramovat (například formuláře, administrace, apod).  Instalace, úpravy a doprogramování šablon nejsou součástí prodeje šablony, jedná se o placenou službu kterou si můžete u nás přiobjednat. V případě zájmu nás kontaktujte.

10. Neautorizované užití

Je přísně zakázáno používat Produkty pro pornografické, rasistické a nezákonné účely stejně jako porušit copyright, obchodní nebo servisní známku. Zákazník nese plnou zodpovědnost za užití Produktů zakoupených nebo stažených z webových stránek Provozovatele a stává se zodpovědným za jakékoliv způsobené škody související s jejich neautorizovaným užitím. Zákazník je rovněž plně zodpovědný za možné peněžité požadavky třetí strany anebo Provozovatelem, zapříčiněné neautorizovaným užitím stažených nebo zakoupených Produktů.

11. Reklamace, vrácení platby

Do 7 dnů od uskutečnění nákupu (zaplacení Produktu, přesněji připsání zaplacené částky na účet Provozovatele) může Zákazník požadovat vrácení peněz za jakýkoliv zaplacený Produkt, který Provozovatel nebyl schopen ani na výzvu Zákazníka dodat. Vrácení peněz můžete požadovat také v případě, že má Produkt technické závady, nebo evidentně neodpovídá Produktu nabízenému a zakoupenému na Portálu. Technický stav a veškeré závady budou v reklamačním řízení posouzeny a následně uznány jako opodstatněné Provozovatelem. Pokud je reklamace uznána za oprávněnou, je Zákazník povinen odstranit veškerý stažený obsah Produktu a není mu dovoleno Produkt dále jakýmkoli způsobem využívat. Je tak povinen učinit ihned poté, co obdrží zpět částku zaplacenou za reklamovaný Produkt. Nárok na vrácení peněz není možný po uplynutí sedmi dnů od uskutečnění nákupu.

V případě požadavku na reklamaci nebo v případě, že máte jakékoli otázky ohledně vrácení platby, kontaktujte Provozovatele.

12. Platby nestandardní nebo duplicitní, odchylky plateb

Pokud zákazník uhradí vyšší částku, než je uvedena na příslušné zálohové faktuře, bude mu automaticky vystavena faktura na celou zaplacenou částku. Tuto přeplacenou částku může použít na nákup Produktu v odpovídající hodnotě. Pokud Zákazník z jakéhokoliv důvodu pošle duplicitní platbu, bude na tuto částku vystavena nová faktura a tuto částku může opět použít na nákup jakéhokoliv Produktu. Provozovatel není povinen Zákazníkovi přeplatek zaslat zpět na jeho účet, ani není povinen zaslat zpět omylem provedené platby. Zaslání duplicitní nebo omylem zaslané platby zpět je možné pouze na základě zaslání požadavku na navrácení takovéto platby (tzv. storno platby) a to v písemné formě doporučeně na sídlo firmy Wallstreat s.r.o. (viz kontakt). Pouze v takovém případě může být tato platba navrácena Zákazníkovi na bankovní účet Zákazníka a to do 30dnů od obdržení požadavku. Vracená částka bude ponížena o storno poplatek ve výši 100 Kč /5EUR . Tento poplatek zahrnuje manuální zpracování celé transakce a také veškeré bankovní poplatky spojené s danou transakcí, které provozovateli naúčtovala banka. V případě vyšších bankovních poplatků než jsou standardní vnitrostátní poplatky za příchozí a odchozí platby bude o tyto poplatky vracená částka taktéž ponížena. Pokud částka přeplatku nebude dostačující, aby pokryla náklady s tímto spojené nemůže být tato částka navrácena.

13. Poplatky u mezinárodních plateb

U mezinárodních plateb je nutné, aby Zákazník zadal do preferencí platby že poplatky jdou na jeho vrub. V případě, že tak neučiní a bude poplatek odečten Provozovateli, bude tento poplatek po Zákazníkovi požadován, bude na něj vystavena faktura a objednaný Produkt bude Zákazníkovi dodán až ve chvíli zaplacení kompletní částky včetně doúčtovaných poplatků.

14. Závazky

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel, jeho majitelé, vedení, zaměstnanci a partneři nebudou v žádném případě zodpovědní za škody (včetně (nejen) ztráty informací nebo peněžní ztráty) spojené přímo nebo nepřímo s užíváním webových stránek a internetového obchodu Provozovatele. Maximální peněžitá náhrada vzhledem k dohodě o Obchodních podmínkách nepřekročí 10 CZK s výjimkou zodpovědnosti, jejíž omezení je zakázáno zákonem.

Provozovatel se nemůže vyvarovat chyb na těchto stránkách ani nezaručuje, že dostupné služby budou probíhat bez přerušení.

Následně Provozovatel nemůže garantovat informace vztahující se k fotografiím nebo textům obsaženým na webových stránkách nebo garantovat dodržení copyrightu fotografy. Provozovatel nezaručuje, že užití těchto webových stránek přinese užitek nebo zisk vám nebo jakékoli třetí straně.

15. Obchodní známka, logo Provozovatele a obsah

Pokud není uvedeno jinak, nelze obchodní známku a logo Provozovatele použít bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez jeho písemného souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah Portálu, včetně fotografií, ilustrací, textů nebo dalších materiálů může být ošetřen zákonem na ochranu duševního vlastnictví. Provozovatel se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit porušení podmínek copyrightu nebo obchodní značky. Návštěvníci a uživatelé těchto webových stránek nesou plnou zodpovědnost za to, že potencionální porušení copyrightu a práv třetí strany sami vyjasní. V případě nejistoty Zákazník zodpovídá za konzultaci s právním poradcem.

16. Aplikované právo

Tyto stránky jsou majetkem Wallstreat s r.o., Francouzská 593/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika. Přestože můžete získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně souhlasíte s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na stránky Provozovatele přistupujete. Jakékoliv případné soudní řízení, spor nebo opatření, které vyplývá z této Dohody nebo se této Dohody týká, musí být zahájeno u soudu příslušného oboru soudní pravomoci v České republice.

17. Oddělitelnost

Pokud je některá podmínka této smlouvy neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná, nebo je některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, všechny ostatní podmínky a ustanovení této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

18. Ukončení platnosti smlouvy

Platnost této smlouvy může Zákazník ukončit pouze písemným vyjádřením zaslaným Provozovateli. Provozovatel má na odstranění Zákaznického účtu 30 dní od obdržení zprávy. Zákazník si je vědom, že nakupuje digitální obsah dodávaný on-line a nelze tedy od této smlouvy na základě §1837 Občanského zákoníku odstoupit.

Provozovatel má právo ukončit platnost této smlouvy v případě kdy dojde ze strany Zákazníka k hrubému porušení této smlouvy a obchodních podmínek kdykoliv a bez náhrady. Takovéto ukončení smlouvy nemá vliv na ostatní povinnosti Zákazníka vyplývající z této smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění.

Kontakt

Kontaktní formulář

obchod@sablony.com

Info linka + 420 777 704 600

Mezinárodní

Šablony.com Česká republika Česká republika

Visa Master Card Pay Pal Super Cash GE Money Bank ČSOB
Sazka Česká pošta Raiffaisenbank Fio Banka Tatra Banka Sberbank PayU
Česká spořitelna Komerční banka mBank Mobito Era, Poštovní spořitelna
Velmi neradi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovat, že tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte. Více informací